4.1

4.1

Σχηματική απόδοση της διαδικασίας της χωρικής καταγραφής. Στην χωρική καταγραφή το εξεταζόμενο θέμα αρχικά διαιρείται σε επίπεδες …

4.2

4.2

Με την ενεργοποίηση πηνίου βαθμίδας τα πρωτόνια σε διαφορετική θέση έχουν διαφορετικές συχνότητες μετάπτωσης (σύμφωνα με την …

4.6

4.6

Ο προσανατολισμός της τομής εξαρτάται από το πηνίο βαθμίδας που ενεργοποιείται: για την επιλογή οβελιαίας τομής θα …

4.7

4.7

Λοβός επανεστίασης. Κατά την επιλεκτική διέγερση η ενεργοποίηση του πηνίου επιλογής τομής προκαλεί απώλεια της συμφασικότητας των …

4.9αβ

4.9αβ

Εμπλουτισμός του σήματος με χωρικές πληροφορίες. Αμέσως μετά την επιλεκτική διέγερση όλα τα πρωτόνια κινούνται με την …

4.9γ

4.9γ

Όταν σταματήσει η εφαρμογή της κωδικοποίησης φάσης τα πρωτόνια θα επιστρέψουν στην αρχική τους συχνότητα αλλά οι …