3.5

3.5

Επιλέγοντας κατάλληλο μικρό χρόνο TR αναδεικνύονται οι διαφορές των ιστών ως προς Τ1 ενώ οι διαφορές αυτές …

3.19

3.19

Σήμα βαθμιδωτής ηχούς. Αμέσως μετά τον παλμό διέγερσης τα πρωτόνια είναι συμφασικά. Η εφαρμογή αρνητικού πηνίου βαθμίδας …