15.9

15.9

Πηνίo κυκλικής και γραμμικής πόλωσης. Η FID (απόσβεση ελεύθερης επαγωγής) περιστρέφεται στο επίπεδο xy (είναι κυκλικά πολωμένη) …

15.13

15.13

Σχηματική απεικόνιση του μαγνητικού πεδίου που παράγουν τα πηνία βαθμίδας. Το πηνίο Gx μεταβάλλει γραμμικά το πεδίο …