14.11

14.11

Από τους νευράξονες στην δεσμιδογραφία. Η μικροσκοπική ανισοτροπική διάχυση του ύδατος, με τεχνική DTI υπολογίζεται για κάθε …