Όροι χρήσης

Όροι χρήσης του web companion MRI.eApeikonisi.gr

Η χρήση του ιστότοπου MRI.eApeikonisi.gr υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση του ιστότοπου αποτελεί τεκμήριο ότι ο χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης του ιστότοπου. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του ιστότοπου.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη υπόκειται στους όρους της παρούσας ανακοίνωσης καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει. Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται είναι το ονοματεπώνυμο του χρήστη, ο κωδικός χρήστη (username), ο κωδικός πρόσβασης (password), η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) και η IP διεύθυνση του χρήστη. H διεύθυνση IP καθορίζεται από τον παροχέα της σύνδεσης μέσω της οποίας ο υπολογιστής του χρήστη έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η διεύθυνση IP κρατείται για θέματα που άπτονται της ασφαλείας των συστημάτων του eApeikonisi.gr και χρησιμοποιείται για τη ταυτοποίηση πρόσβασης του χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων σελίδων του δικτυακού τόπου. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυμεί την χρήση τεχνολογίας παρακολούθησης διευθύνσεων πρωτοκόλλου Internet (IP address) δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Αναγνώριση χρήστη και προστασία κωδικών πρόσβασης

Ο κωδικός χρήστη και πρόσβασης ισοδυναµούν µε την υπογραφή του χρήστη και αποτελούν αυστηρώς προσωπικά και εμπιστευτικά στοιχεία. Κάθε χρήστης είναι απολύτως και προσωπικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση του προσωπικού του κωδικού πρόσβασης ως εμπιστευτικού. Οποιαδήποτε χρήση αυτού από τρίτο πρόσωπο, εκλαμβάνεται και τεκμαίρεται ως χρήση αυτού από τον ίδιο το χρήστη. Προς τούτο οι χρήστες αναλαμβάνουν να γνωστοποιούν άμεσα στο admin@eapeikonisi.gr οποιαδήποτε τυχόν έστω και υπόνοια μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του προσωπικού τους κωδικού, προκειμένου το eapeikonisi.gr να προβεί σε διακοπή της πρόσβασης μέσω του συγκεκριμένου κωδικού. Απαγορεύεται αυστηρά η μεταβίβαση ή παραχώρηση στοιχείων των κωδικών πρόσβασης. Τυχόν παραβίαση του όρου αυτού συνεπάγεται άμεση λήξη του δικαιώματος πρόσβασης στο MRI.eApeikonisi.gr. Το σύστημα δεσμεύει κάθε κωδικό χρήστη σε συγκεκριμένο αριθμό μοναδικών διευθύνσεων IP (unique IP access restrictions) και σε περίπτωση που ξεπεραστεί αυτός ο αριθμός (π.χ. από γνωστοποίηση των κωδικών πρόσβασης σε μη εξουσιοδοτημένο χρήστη) το σύστημα διακόπτει την πρόσβαση του χρήστη μέχρι την διερεύνηση του ζητήματος.

Αποστολή σχολίων

Σε περίπτωση υποβολής σχολίων στις ιστοσελίδες των υπηρεσιών του MRI.eApeikonisi.gr ο χρήστης οφείλει να τηρεί τους κανόνες της καλής συμπεριφοράς και της ευπρέπειας και να μην προβαίνει σε παράνομες ή ανήθικες διατυπώσεις. Το περιεχόμενο του σχολίου θα πρέπει να μην προσβάλλει τους δημιουργούς ή άλλους χρήστες, δεν επιτρέπεται η αναγραφή σχολίων με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ή greeklish ενώ τα σχόλια δεν θα πρέπει να περιέχουν διαφημιστική, παρά μόνο ενημερωτική – πληροφοριακή χροιά και θα πρέπει να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διάφορες μειονοτικές ομάδες. Ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει ή να διακόψει την προβολή του γραπτού μηνύματος σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω όρων.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright)

Όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), που περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες, σχέδια, animation κλπ. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του MRI.eApeikonisi.gr και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Το περιεχόμενο του ιστότοπου διατίθενται στους χρήστες του για προσωπική χρήση. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Η πρόσβαση τις υπηρεσίες του MRI.eApeikonisi.gr παρέχεται δωρεάν και το eapeikonisi.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με προειδοποίηση προς τους χρήστες/τριες του που δεν συμμορφώνονται με τα παραπάνω.